MO Ã’R COLLECTION

Test Tube #1
Macallan 19yo 1991 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #2
Cragganmore 21yo 1989 Cask Strength Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #3
Glen Scotia 18yo 1992 Cask Strength Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #4
Arran 14yo 1996 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #5
Balmenach 23yo 1988 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #6
Highland Park 14yo 1996 Cask Strength Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #7
Caol Ila 27yo 1983 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #8
Glen Moray 21yo 1989 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #9
Isle of Dura 22yo 1988 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #10
Glen Grant 25yo 1985 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #11
Tullibardine 45yo 1965 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #12
Glenrothes 22yo 1988 Single Malt Scotch, 25ml

Test Tube #13
Port Ellen 27yo 1983 Single Malt Scotch, 25ml
There are known to be 40 more of these as shown below:
Aberfeldy 16yo 1994
Aberlour 20yo 1990
Allt-A-Bhainne 18yo 1992
Ardmore 18yo 1992
Auchroisk 19yo 1991
Aultmore 36yo 1974
Aultmore 28yo 1982
Benriach 19yo 1991
Bowmore 42yo 1968
Bowmore 13yo 1996
Braeval 15yo 1995
Bunnahabhain 42yo 1968
Caol Ila 30yo 1980
Caperdonich 38yo 1972
Dailuaine 27yo 1983
Deanston 15yo 1995
Glen Grant 38yo 1972
Glen Mohr 34yo 1975
Glen Moray 39yo 1971
Glenallachie 37yo 1973
Glencadam 25yo 1985
Glenglassaugh 27yo 1992
Glenlivet 33yo 1977
Highland Park 24yo 1986
Kinclaith 41yo 1969
Laphroaig 20yo 1990
Ledaig 16yo 1994
Linkwood 27yo 1983
Linlithgow 28yo 1982
Longmorn 22yo 1988
Macduff 37yo 1973
Miltonduff 30yo 1980
Rare Ayrshire 36yo 1974
Speyside 16yo 1994
Tamdhu 23yo 1987
Teaninich 27yo 1983
Tobermory 15yo 1995
Tomatin 34yo 1976
Tomintoul 43yo 1967
Tormore 14yo 1996

Do you have a bottle not shown here?    

Recommended Links:
Home Page
Alphabetical Index
Straights Index
Country Index
Theme Index